Sterrenmensen, het is belangrijk dat je jezelf goed begrijpt. Dit zijn punten waar je rekening mee kan houden 

Als sterrenmens zul je jezelf misschien vergelijken met anderen. Of het nu bewust is of onbewust. Sterrenmensen hebben een diepe herinnering aan thuis waarbij ze met grote groepen mensen in liefde, harmonie en eenheid hebben samengeleefd. Deze herinnering is sterk aanwezig omdat sterrenmensen dit in dit leven komen uitdragen. Het is daarom belangrijk voor sterrenmensen om zich eerst te leren losmaken van het grote geheel en zichzelf goed te begrijpen voordat ze zich volledig kunnen richten op hun missie en mensen te helpen weer in harmonie en liefde samen te leven.

Dit zijn de punten die belangrijk voor jou zijn:

  Ten eerste is het belangrijk dat jij erkent dat je anders bent. Het maakt niet uit in welk hokje jezelf stopt en ook niet of je tegen hokjes bent. Wat wel belangrijk is dat je begrijpt dat je een uniek pad hebt wat niet te vergelijken is met andere mensen. Jouw pad is samen met andere sterrenvolken waar je de informatie over het universum, uit het universum en het bestaan van de aarde komt delen met de mensen.

  Informatie vanuit het universum gaat over het ontstaan van het universum en planeten. Over het ontstaan van de planeet aarde en eerdere aanwezigheid van sterrenmensen op de aarde. Over de hoge raad die hier een rol in speelt, over engelen en over andere sterrenvolkeren. Ieder sterrenmens heeft een andere taak en rol en deze groep mensen is steeds meer aan het ontwaken.

  Leer jezelf ontwikkelen tot een krachtig individu ook als dat betekent dat je veel pijn en verdriet hebt los te laten. Leer je los te maken uit het lijden en leer open te staan voor het leiden. Je bent hier om sturing te geven aan anderen maar dit vraagt veel moed en kracht. Losmaken uit het lijden is moeilijk als je nog onopgeloste trauma's hebt. Deze trauma's zijn pijnlijk en ook deze vragen veel moed en kracht om op te lossen. Veel karma mag losgelaten worden omdat ze onze doelen in de weg kunnen staan. Maar diepe trauma's zijn moeilijk los te laten. Zeker als je de onverwerkte emoties hebt meegenomen naar dit leven.

  Leer jouw spirituele gaven te ontwikkelen. Je bent heel krachtig en vaak ook heel zuiver en puur. Het is belangrijk deze zuiverheid verder te ontwikkelen. Dat betekent voor veel sterrenmensen een worsteling omdat je ze zacht zijn en vaak over zich heen laten lopen of zich laten misbruiken. Als sterrenmens is het belangrijk aardse grenzen te leren begrijpen en omarmen. Nog niet iedereen is klaar om de persoon te zijn waar jij intern zo naar verlangt. We hebben allemaal een rugzak waardoor het niet altijd gaat zoals we dat zouden wensen of zoals we dit intu´tief voelen.

  Begrijp dat het voor jou anders is om te aarden. Je zult meer behoefte hebben aan de natuur, aan ontspanningsoefeningen, aan meditatie of aan afsluiten van informatie van buitenaf wat jou niet dient. Jouw aarding is heel belangrijk en soms een dagelijkse training. Je hebt hier veel ruimte voor nodig.

  Als sterrenmens wordt je voorbereidt op samenwerking met andere sterrenvolken waar het transformeren van de aarde centraal staat. De nieuwe aarde wordt gebouwd omdat het bewustzijn van de mens een nieuwe tijdperk in gaat. De mens die zich langzaam aan het ontwaken is voor meerdere mogelijkheden in het leven, leert zich langzaam losmaken van wat hun is aangeleerd en te openen voor wat er allemaal mogelijk is. Hoe meer de mens gaat open staan, hoe meer mensen open staat voor informatie wat jij door mag gaan geven of voor de dingen die jij mag gaan doen in samenwerking met sterrenvolkeren.

  Het is heel belangrijk te gaan leren wat het betekent om een kanaal te zijn. Zodat je gaat begrijpen dat je wordt voorbereid om samen te werken met andere sterrenvolken. Hoe dit er uit gaat zien zal afhangen van de afspraken die jij gemaakt hebt voordat je naar de aarde ging en is bij iedereen verschillend.at ik het allerliefste doe, is sterrenmensen laten voelen hoe geweldig ze zijn en welke schatten ze in zich hebben om aan de wereld te laten zien. Want sterrenmensen hebben een belangrijke rol bij de verandering naar de nieuwe wereld.

DIANA ANNEGARN      

                             
        


Hoe weet je dat je een sterrenmens bent? Sirius spreekt

Waarom kun je beter naar jezelf luisteren? Mijn leven als medium
  Waarom we hulp van de buitenaardse krijgen?.   Waarom samenwerken met buitenaardse mijn leven veranderde.
 
 

 


Email info@sterrenmensen.nl
www.diana-annegarn.nl
Harderwijk

Privacy verklaring


Je kunt mij volgen op facebook als je op de hoogte wil blijven van mijn werk als medium, training en artikelen. Klik hier


Mijn leven als medium
Hoe weet je dat je sterrenmens bent?
De buitenaardse en de toekomst van de aarde
De nieuwe aarde
Mens zijn in volledigheid
Samenwerken met buitenaardse