Verlangen naar thuis
Auteur Diana Annegarn 12-9-2017

Ik krijg veel reacties op de artikelen over eenzaamheid en ook over het gevoel van thuis missen. Mensen herkennen zich hierin en willen graag meer weten. Het zijn de kenmerken van een sterrenmens, net zo goed als hun verbinding met Sirius.

Sterrenmensen verlangen naar thuis maar begrijpen dit gevoel niet goed. Vele voelen dat zie iets missen of ergens mee willen verbinden maar begrijpen deze verbinding niet. Het is niet zoals vele nieuwetijds mensen die verlangen naar de hemel als een thuis. Nee, het gaat hier echt om het willen verbinden met het universum, de planeten, andere rassen, hogere beschavingen en het verlangen te kunnen verbinden.

 

Deze verbinding is essentieel om hun missie uit te kunnen voeren. Sterrenmensen hebben als missie om het universum en de informatie van andere planeten te verbinden met het aardse. Maar begrijpen dit vaak nog niet helemaal. Daardoor wordt heimwee en eenzaamheid soms heel sterk gevoeld. Het is een soort roep en soms schreeuw van binnenuit om gehoor te geven aan dit verlangen.

Omdat de meeste niet begrijpen wat het is, blijft dit gevoel heel lang in hun aanwezig. Ze zoeken al jaren waar het vandaan komt maar weten vaak niet waar ze de juiste persoon kunnen vinden die hun hierbij kan helpen. Ze begrijpen het tenslotte zelf niet.

Een paar jaar geleden had ik een informatie avond voor de opleiding die ik gaf aan mensen om hun ware missie te voelen. Tijdens deze informatieavond voelde ik iemand die dit hele sterke gevoel van heimwee had. En tijdens het rondje vertelde ze ook dat ze lichamelijk klachten had. Ik kon direct zien dat dit om heimwee ging. Ik vertelde het aan haar en alle kwartjes vielen. Ze herkende deze heimwee direct. Eindelijk wist ze wat ze met dit gevoel aan moest, dat ze alle jaren al in zichzelf voelde, maar waar ze geen woorden aan kon geven.

Dit heiwee is een heel belangrijk punt voor sterrenmensen. Het is ook belangrijk dat je gehoor gaat geven aan dit deel om er vanaf te komen. Het gaat namelijk niet vanzelf weg. Sterker nog dit geroep wordt uiteindelijk geschreeuw en de eenzaamheid neemt daardoor toe.

Ik wist zelf al heel lang dat ik gehoor moest geven aan dit gevoel maar ik wist toen zelf ook nog niet hoe. Ik voelde mij toen nog heel vreemd om over buitenaardse te beginnen. Maar toen ik zwanger was van mijn dochter kwam ze energetisch naar mij toe om mij te vertellen dat zij ook een sterrenkind was. Na de zwangerschap werd heel duidelijk dat zij zich niet kon aarden als ik angst bleef houden voor dit sterrendeel/sterrenzaad. Ik moest er dus iets mee doen.

Stijf van de hormonen ging ik met mensen in gesprek over mijn sterrendeel/sterrenzaad en wat ik kon voelen en wist. Gelukkig trof ik de juiste mensen hiervoor. Mensen die mij heel goed konden begeleiden. Een persoon was ‘toevallig’ zelf ook een sterrenmens en wist mij goed te begeleiden. De ander gaf mij korrels die in verbinding stonden met andere planeten om mijn proces te versterken. Zo voelde ik de kracht om met mijzelf naar buiten te komen. En niet alleen dat, doordat ik heel veel emoties voelde wist ik dat ik dit niet meer kon ontkennen. Ik moest naar deze roep gaan luisteren.

Toen ik eenmaal luisterde zat er niets anders op dan te gaan doen wat ik al heel lang wist en dat was sterrenmensen gaan begeleiden, een nieuwetijds procject starten, er voor uit komen dat ik met buitenaardse werk en hier mijn werk van maken.

Geen idee hoe ik moest beginnen maar mijn intuïtie wees mij de weg.

Ik gaf eindelijk gehoor aan deze roep van binnen om er iets mee te gaan doen. En wat ik doe is mij verbinden met thuis om vervolgens deze thuis op aarde te creëren. Deze buitenaardse en vooral ook de engelen (geen aardsengelen maar engelen die bij het universum horen) inspireren mij hier in. Als ik mij met dit deel blijf verbinden weet ik precies welke weg ik moet volgen en waar ik moet zijn.

Het gevoel dat ik thuis mis neemt daardoor af. Het gevoel van heimwee en ook het gevoel van eenzaamheid. Ik voel nu wat ik hier kom doen en hoe. Het gevoel neemt tevens af omdat het mag stromen. Dit ontstaat door dat ik actie onderneem en aan het uitvoeren ben. Niets kunnen doen en afwachten maakt het gevoel van heimwee alleen maar groter. Je voelt dat je hier bent met een reden en deze voer je niet uit.

Nu weet ik dat heel veel sterrenmensen niet weten wat ze uit moeten voeren. Ze voelen hun missie niet of niet volledig omdat ze niet verbonden zijn met hun sterrendeel/sterrenzaad. Het onderdrukken van dit sterrendeel/sterrenzaad zijn ze zo gewend dat ze dit misschien nog wel jaren vol kunnen houden. En jarenlang met een onverklaarbaar verdriet of eenzaam gevoel rondlopen zonder dat ze het begrijpen. Ze voelen zich alleen en nergens bij aansluiten.

Dit sterrendeel/sterrenzaad heeft soms ook veel trauma’s van vorige levens. Maar ook emoties uit onze eigen kindertijd in dit leven kan deze trauma’s weer hebben opgeroepen waardoor je je als kind al niet goed kon ontwikkelen. En vaak begrijpen ouders dit niet. Waardoor je je ook nog eens ongehoord voelt.

De enige manier om thuis weer te voelen is aan de slag te gaan en te leren verbinden met dit deel. Het is niet iets wat altijd snel is opgelost. In mijn praktijk zie ik wel eens dat mensen soms heel veel stukken nog moeten oplossen voordat ze met hun sterrendeel/sterrenzaad kunnen verbinden. Omdat je vaak met hele hoge energie gaat werken die ook nog eens heel kracht is. Dit vraagt ook weer een stuk ontwikkeling om deze hoge energie toe te kunnen laten. Maar het begint bij erkenning dat dit gevoel van heimwee er is. En te leren hier ruimte en gehoor aan te geven.

Mijn ervaring is dat sterrenmensen misschien nog veel uit hun verleden mogen loslaten maar in praktijk gaat dit vrij snel. De engelen en buitenaardse hebben hier mooie initiaties voor waardoor energie heel snel wordt losgelaten. Laatst zei iemand tegen mij dat ze graag bij mij komt omdat het loslaten van energie voor haar als heel krachtig wordt ervaren. En zo is het ook. Bovendien is ook mijn ervaring dat sterrenmensen vaak alleen maar op mijn energie af hoeven te stemmen waardoor er al stukken los worden gelaten. Dus geen hele lange en trage processen meer. De tijd is dus nu om er iets mee te gaan doen. Nu de poorten weer open zijn kun je gaan verbinden met thuis.
at ik het allerliefste doe, is sterrenmensen laten voelen hoe geweldig ze zijn en welke schatten ze in zich hebben om aan de wereld te laten zien. Want sterrenmensen hebben een belangrijke rol bij de verandering naar de nieuwe wereld.

DIANA ANNEGARN      


                             
        


Hoe weet je dat je een sterrenmens bent? Sirius spreekt

Waarom kun je beter naar jezelf luisteren? Mijn leven als medium
  Waarom we hulp van de buitenaardse krijgen?   Waarom samenwerken met buitenaardse mijn leven veranderde.
 
 

 


Email info@sterrenmensen.nl
www.diana-annegarn.nl
Harderwijk

Privacy verklaring
Mijn leven als medium
Hoe weet je dat je sterrenmens bent?
De buitenaardse en de toekomst van de aarde
De nieuwe aarde
Mens zijn in volledigheid
Samenwerken met buitenaardse