Privacy verklaring

Kernkind,Sterrenmensen, Spirimam, het ecoplein, kernkind, bewust opvoeden en Diana Annegarn coaching zijn allemaal websites van dezelfde eigenaar en van Bedrijf Kernkind kvk 08141678 te Harderwijk

Kernkind is gevestigd aan Trumanlaan 9 3844 BE Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze worden weergegeven in de privacyverklaring.

De contactpersoon voor deze gegevens bescherming is Diana Annegarn bereikbaar via e-mail
info@diana-annegarn.nl

Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

* Op onze website worden geen persoonsgegevens verwerkt omdat de website geen persoonsgegevens gebruikt. Wel wordt er gebruik gemaakt van social media plugins zoals facebook, om nieuwe artikelen via facebook te delen en google adsense om bij te houden hoeveel bezoekers er op de website komen.

* Onze websites hebben een mogelijk om je in te schrijven voor een nieuwsbrief. Voor deze mogelijkheid gebruiken wij het e-mail adres van de persoon die een nieuwsbrief aanvraagt om nieuwsbrieven toe te zenden of een reclame folder. In de nieuwsbrief bieden wij aan deze ten allen tijden op te kunnen zeggen wanneer je dat wenst. Deze e-mail adressen worden alleen gebruikt zolang dit nodig is om onze diensten aan te kunnen bieden.

* In onze praktijk worden persoonlijke gegevens opgeslagen als men gebruikt maakt van een van de diensten. Gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, ID en e-mail. Maar ook materiaal die geschreven is door leerlingen en cursisten.
Deze gegevens worden opgeslagen in een computerprogramma zoals dit bij administratie wordt verwerkt. Deze gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard.

* Vanuit de praktijk worden alleen gegevens verstrekt aan derde als dit nodig is voor onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

* Op de websites wordt er geen gebruik gemaakt van cookies.

* Je hebt het recht op persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

* Het is mogelijk een verzoek in te dienen om persoonsgegevens op te laten sturen naar derde als dit gewenst is.

* Om privacy te waarborgen zal de aanvraag voor inzien, correctie of doorsturen naar derde goed veilig verwerkt worden. En daarom zal er gevraagd worden naar identificatie. Belangrijke gegevens op deze id naam en pasfoto. Andere gegevens kunnen zwart gemaakt worden.

* Er wordt zo snel mogelijk op een verzoek gereageerd, uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.

* Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kernkind, de bedrijfsnaam achter alle website neemt jouw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelingen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

E-mails en vragen kunnen gesteld worden via
info@diana-annegarn.nl Dit e-mail adres geldt voor de volgende websites. Deze vallen allemaal onder de bedrijfsnaam Kernkind.

www.bewustopvoeden.nl
www.diana-annegarn.nl
www.sterrenmensen.nl
www.hetecoplein.nl
www.spirimam.nl
www.kernkind.nlat ik het allerliefste doe, is sterrenmensen laten voelen hoe geweldig ze zijn en welke schatten ze in zich hebben om aan de wereld te laten zien. Want sterrenmensen hebben een belangrijke rol bij de verandering naar de nieuwe wereld.

DIANA ANNEGARN      
 

                             
        


Hoe weet je dat je een sterrenmens bent? Sirius spreekt

Waarom kun je beter naar jezelf luisteren? Mijn leven als medium
  Waarom we hulp van de buitenaardse krijgen?.   Waarom samenwerken met buitenaardse mijn leven veranderde.
 
 

 


Email info@sterrenmensen.nl
www.diana-annegarn.nl
Harderwijk

Privacy verklaring


Je kunt mij volgen op facebook als je op de hoogte wil blijven van mijn werk als medium, training en artikelen. Klik hier


Mijn leven als medium
Hoe weet je dat je sterrenmens bent?
De buitenaardse en de toekomst van de aarde
De nieuwe aarde
Mens zijn in volledigheid
Samenwerken met buitenaardse